Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

Do pobrania

 
 
Ankieta dla rodziców
 
Podstawa programowa 
 
Upoważnienie do odbioru dziecka
 
Wniosek o przyjęcie dziecka
 
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 
Oświadczenia (o wielodzietności rodziny kandydata, o samotnym wychowywaniu kandydata, o rodzinie zastępczej)