Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

Zajęcia dodatkowe


 
Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom wychowanków. To z myślą o dzieciach organizowane są różnego rodzaju kółka zainteresowań i zajęcia dodatkowe. Zgodne one są z możliwościami dzieci, ich zainteresowaniami oraz oczekiwaniami rodziców. Wśród wspomnianych zajęć można wymienić:
 
    ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO       
Prowadzone są przez panią Sylwię Gałka. Przeznaczone są dla dzieci 3,4, 5 i 6-letnich.  Zajęcia pozwalają w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżyć język, którym posługują się ludzie na całym świecie, jak również kulturę Wielkiej Brytanii.  WIĘCEJ INFORMACJI
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania szachy clipart  KÓŁKO SZACHOWE
Z powodzeniem prowadzone jest już od kilku lat, cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Zajęcia odbywają sie w grupie 5-latków i 6-latków, Prowadzone są przez panią Annę Kozłowską.  Więcej informacji TUTAJ.
GALERIA ZDJĘĆ
 
 
   
 
ZAJĘCIA TANECZNE
Odbywają się raz w tygodniu. Dla grup 4, 5 i 6-latków. Są to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela tańca. W czasie warsztatów tanecznych dzieci poznają kroki tańców narodowych, towarzyskich, jak również nowoczesnych. Ponadto uczą się nowych układów do popularnych tańców, np makarena.
 
 
 
 
RELIGIA
Przedszkole troszczy się także o rozwój duchowy wychowanków. Rodzice mogą zapisać dzieci na udział w zajęciach z religii.  Prowadzone są w grupach starszych, tj. u 5-6-latków przez katechetę, pana B. Kozianę.
 
     LOGOPEDIA
Dbamy również o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, dążymy do wyrównywania zaistniałych zaburzeń. W związku z tym w przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne. Zajęcia te mają formę spotkań indywidualnych bądź zajęć w małych grupach. Prowadzone są przez panie: Monikę Matyasik oraz Katarzynę Basiura. GALERIA ZDJĘĆ
 
Znalezione obrazy dla zapytania robotyka clipart ROBOTYKA

Zajęcia cieszą ogromnym zainteresowanie wśród naszych przedszkolaków. Dzieci bawiąc się: konstruują i programują roboty, poznają podstawowe elementy informatyki i mechaniki. Podczas warsztatów dzieci: zdobywają wiedzę z zakresu konstruowania i programowania, uczą się prawidłowej organizacji czasu i pracy w zespole, rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. Podczas zajęć dzieci są pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry służącej w każdym momencie radą i pomocą. GALERIA ZDJĘĆ

 
 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 
 Prócz prowadzenia zajęć logopedycznych, religii, kółek zainteresowań zapewniamy pomoc dzieciom, które mają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W tym zakresie dzieciom oferowana jest pomoc logopedyczna, psychologiczna, pomoc oligofrenopedagoga oraz pomoc z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Więcej informacji TUTAJ.
                                 GALERIA 1
                                 GALERIA 2

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem.

  • kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała
  • poprawiamy nieprawidłową pracę aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami
  • zwiększamy ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu dzieci poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla konkretnej wady
  • kształtujemy i zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśniową
  • uaktywniamy układy: narządów ruchu, oddechowego i krążenia
  • pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy
  • wyrabiamy nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu
  • korygujemy płaskostopie
Zajęcia prowadzone są przez mgr Zofię Jałocha.  GALERIA

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE  
W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku.
  W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
- dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
- artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
- ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
- odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych/;
 
    Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

 Zajęcia prowadzone są przez: mgr Klaudię Włosiak, mgr Ewelinę Gwiazdoń oraz panią Elżbietę Jabcoń. 

 

 

KÓŁKO TEATRALNE
Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to w przedszkolu prowadzone jest kółko teatralne "Kacperek". Opiekunem jest p. Bogusława Pietrzak.

 

 TERAPIA SI 

Nasze przedszkole posiada specjalistycznie wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej, która powstała specjalnie dla dzieci z zaburzeniami w układzie nerwowym, związanymi ze zmysłami. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę SI- panią Ewelinę Gwiazdoń. Więcej informacji TUTAJ.

GALERIA ZDJĘĆ