Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

Pomoc psych.-ped.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2022 poz. 1594)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UDZIELANA JEST PRZEZ SPECJALISTÓW:

mgr Monika Matyasik – logopeda, terapeuta WWRDZ

mgr Anna Kozłowska – oligofrenopedagog, terapeuta WWRDZ, Autyzm, pedagog specjalny

mgr Bogusława Pietrzak – oligofrenopedagog, pedagog

mgr Zofia Jałocha –  terapeuta WWRDZ, gimnastyka korekcyjna

mgr Ewelina Gwiazdoń – terapeuta SI

mgr Anna Drobna – pedagog, pedagog specjalny, Autyzm, terapeuta pedagogiczny

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WSPÓŁPRACUJĄCA

Z NASZYM PRZEDSZKOLEM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 8

34-220 Maków Podhalański

tel. (33) 874 26 06

Punkt zamiejscowy w Jordanowie

ul. Banacha 1

34-240 Jordanów

tel. (18) 267 47 85

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od godz. 14.00 do 18.00) jest możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, logopedą). Są to dni otwarte zarówno dla rodziców, jak również dla wychowawców.

Rodzice  mogą korzystać także z porad i konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w godzinach ich pracy. Na spotkanie indywidualne należy wcześniej umówić się drogą telefoniczną:

Tel.: 18-2681014